HSLF-FS 2019:18

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 885190XXHSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 25 juli 2019.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2019:16.

HSLF-FS

2019:18

Utkom från trycket

den 6 augusti 2019

HSLF-FS

2019:18

2

Ämne

Svensk

förteckn

ing

Interna

tionell

förteckning

Anmärkning

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande nam

n

Specifik kemisk

beteckning

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Amin

ep

tin

7-[(10,11-dihydro-5H-

dibenso[a,d]cyklohepten-5-

yl)amino]heptansyra

II

P I

I

2-aminoindan

2,3-dihydro-

1H-inden-2-amin I

Amin

orex

2-amino-5-fenyl-2

-oxazolin

IV

P

IV

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

bk-2C-B

2-amino-1-(4-bromo-2,5-

dimetoxifenyl)etanon

I–

BMDP

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-

(bensylamino)propan-1-on

I–

Brallobarbital

V–

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

HSLF-FS

2019:18

3

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Cyklopentylfentanyl

N-fenyl-N-[

1-(2-f

enylet

yl)pi

peri

din-4-

yl]cyklopentankarboxamid

I–

Cyklopropylfentanyl

N-fenyl-N-[1

-(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]cyklopropankarboxamid

IN

I

Delorazepam

7-klo

ro-5-(o-k

loro

fenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-

bensodiaz

epin-2-o

n

IV

P IV

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

4-fluoroamfetamin

4-fluoramfetamin

4-FA

1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin

I

P II

4-fluorobutyrfentanyl

4F-BF

Para-

fluorobutyrylfentanyl

N

-[

1-

(2

-f

enyl

etyl

)pi

per

idi

n-

4-yl

]-N

-(

4-

fluorofenyl)butanamid

IN

I

3-fluoroetamfetamin

3-FEA

N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin

I

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

HSLF-FS

2019:18

4

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

3-fluorofenmetrazin

3-FPM

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin

I

2-fluorofentanyl

Orto-fluorofentanyl

N

-[

1-

(2

-f

enyl

etyl

)pi

per

idi

n-

4-yl

]-N

-(

2-

fluorofenyl)propanamid

IN

I

4-fluoroisobutyrfentanyl

4F-iBF

N-

[1-(2-

fenylet

yl)

piperi

din-4-

yl]-N-(4-fluorofenyl)-2-metylpropanamid

IN

I

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Metoxetamin

MXE

2-(etylamin

o)-2

-(3-meto

xifeny

l)c

yklo

he

xan

on

I

P

I

I

Metoxiacetylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2

-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-

metoxiacetamid

IN

I

4-metoxibutyrfentanyl

4-MeO-BF

N

-[

1-

(2

-f

enyl

etyl

)pi

per

idi

n-

4-yl

]-N

-(

4-

metoxifenyl)butanamid

I–

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

HSLF-FS

2019:18

5

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

3-metoximetkatinon

1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-

1-on

I–

4-met

yl-

alfa-

P

iH

P 4-m

etyl-

1-(4-

m

etyl

fenyl

)-2-(

pyrrol

idi

n-

1-yl)pentan-1-on

I–

2-metyl-AP-237

1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)-2-

metylpiperazin-1-yl]butan-1-on

I–

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Oxykodo

n 14-hydroxidihydrokodeinon

II

N

I

1P-LSD

N,N-dietyl-6-metyl-1-propanoyl-9,10-

didehydroe

rgolin-8-karboxamid

I–

Para-f

luorfe

nt

anyl 4’-f

luoro-N-(1-fenetyl-4-

piperidyl)propionanilid

IN

I

+

IV

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

HSLF-FS

2019:18

6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 augusti 2019.

Läkemedelsverket

NILS GUNNAR BILLINGER

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2019

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123