HSLF-FS 2019:2

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

HSLF-FS

2019:2

Utkom från trycket

den 7 mars 2019

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2019-3-3

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Rättsmedicinalverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:12) om

läkarintyg enligt 7 § lagen ( 1991:2041 ) om särskild

personutredning i brottmål, m.m.;

beslutade den 21 februari 2019.

Rättsmedicinalverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen

(1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. att 2 § Rätts-

medicinalverkets föreskrifter (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt

7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

ska ha följande lydelse.

2 § Föreskrifter om kompetenskrav som ska tillämpas när läkare

avger intyg enligt 7 § första stycket andra meningen lagen (1991:2041)

om särskild personutredning i brottmål, m.m. finns i 3 kap. 5 § Social-

styrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i häl-

so- och sjukvården.

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2019.

Rättsmedicinalverket

LARS WERKSTRÖM

Johan Lidman

HSLF-FS

2019:2

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2019