HSLF-FS 2019:3

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:31) om rättspsykiatrisk undersökning

HSLF-FS

2019:3

Utkom från trycket

den 7 mars 2019

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2019-3-4

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Rättsmedicinalverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:31) om

rättspsykiatrisk undersökning;

beslutade den 21 februari 2019.

Rättsmedicinalverket föreskriver med stöd av 12 § första stycket för-

ordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning att 1 kap. 2 §

Rättsmedicinalverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:31) om rättspsy-

kiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifter om kompetenskrav som ska tillämpas när läkare

avger utlåtanden enligt 6 och 7 §§ lagen (1991:1137) om rättspsykia-

trisk undersökning finns i 3 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter

(HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården.

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2019.

Rättsmedicinalverket

LARS WERKSTRÖM

Johan Lidman

HSLF-FS

2019:3

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2019