KBMFS 2008:1

KBMFS

2008:1

Utkom från trycket

den 12 december 2008

1

Krisberedskapsmyndigheten

Författningssamling

Utgivare: Per Sundberg

ISSN 1651-5587

Utkom från trycket

den 22 december 2003  	 

  	

	  	   

 ­

	   

	  ­

	    	  

 

 

	     

  

 

       

				  	 ­

 	 

	 	

	  	   

  

   

 

Utgivare: Maria Broms Hagelin

ISSN 1651-5587

Krisberedskapsmyndigheten

Författningssamling

Utgivare: Per Sundberg

ISSN 1651-5587

Utkom från trycket

den 22 december 2003  	 

  	

	  	   

 ­

	   

	  ­

	    	  

 

 

	     

  

 

       

				  	 ­

 	 

	 	

	  	   

  

   

 

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter

om upphävande av vissa föreskrifter och

allmänna råd meddelade av Krisbered-

skapsmyndigheten;

beslutade den 4 december 2008.

Krisberedskapsmyndigheten föreskriver att följande föreskrifter ska upp-

höra att gälla vid utgången av december 2008, nämligen

1. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:2) om

frivillig försvarsverksamhet inom det civila försvaret,

2. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:8) om

medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt,

3. Krisberedskapsmyndighetens allmänna råd (KBMAR 2003:1) om

fritidsbidrag.

På Krisberedskapsmyndighetens vägnar

NILS SVARTZ

Anneli Bergholm Söder

KBMFS 2008:1

2

Edita Stockholm 2008