KFMFS 2007:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om vid vilka tillfällen särskilt tjänstekort får användas av Kronofogdemyndighetens fältpersonal

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

%

KFMFS 2007:1

Särskilt tjänstekort

Utkom från trycket

den 23 november 2007

1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om vid vilka tillfällen särskilt tjänstekort får

användas av Kronofogdemyndighetens

fältpersonal;

beslutade den 19 november 2007.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 4 § andra stycket

förordningen (1958:272) om tjänstekort följande.

Särskilt tjänstekort får användas av fältpersonal hos Kronofogde-

myndigheten då arbetsuppgifter som avser myndighetsutövning utförs

utanför Kronofogdemyndighetens tillträdesskyddade lokaler.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2007.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

EVA LIEDSTRÖM ADLER

Anders Kylesten

säkerhetschef