KOVFS 2012:3

Konsumentverkets föreskrifter om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2010:1) om benämningar på textilier

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

Utgivare: Josefin Andersson

Konsumentverkets föreskrifter om upphävande av

Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2010:1) om

benämningar på textilier;

beslutade den 2 maj 2012.

Konsumentverket föreskriver med stöd av 4 och 5 §§ förordningen

(1993:969) om märkning av textilier att Konsumentverkets föreskrifter

(KOVFS 2010:1) om benämningar på textilier ska upphöra att gälla den

8 maj 2012.

Ifråga om textilprodukter som släppts ut på marknaden före den 8 maj

2012 ska dock de upphävda föreskrifterna fortsätta att gälla till och med

den 9 november 2014.

________________________________

GUNNAR LARSSON

KOVFS

2012:3

Utkom från trycket

den 7 maj 2012