KOVFS 2015:2

reklamationsnämndens föreskrifter (KOVFS 2009:1) om konsumenttvister som inte prövas av nämnden beslutade den 2 december 2015 Allmänna reklamationsnämnden föreskriver att KOVFS 2009:1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2015.

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

Utgivare: Elin Eklund

Föreskrift om upphävande av Allmänna

reklamationsnämndens föreskrifter (KOVFS 2009:1) om

konsumenttvister som inte prövas av nämnden

beslutade den 2 december 2015

Allmänna reklamationsnämnden föreskriver att KOVFS 2009:1 ska

upphöra att gälla vid utgången av 2015.

På allmänna reklamationsnämndens vägnar

BRITTA AHNMÉ KÅGERMAN

Maria Berge

KOVFS

2015:2

Utkom från trycket

den 15 december 2015