KOVFS 2018:2

paketresor samt Konsumentverkets föreskrifter om ändring (KOVFS 2009:17) i Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd (KOVFS 1993:3) om paketresor

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041 (tryckt) 2003-1068 (online)

Utgivare: Elin Söderlind

Föreskrift om upphävande av Konsumentverkets

föreskrifter och allmänna råd (KOVFS 1993:3) om

paketresor samt Konsumentverkets föreskrifter om

ändring (KOVFS 2009:17) i Konsumentverkets

föreskrifter och allmänna råd (KOVFS 1993:3) om

paketresor;

beslutad den 5 juli 2018.

Konsumentverket beslutar att Konsumentverkets föreskrifter och

allmänna råd (KOVFS 1993:3) om paketresor samt Konsumentverkets

föreskrifter om ändring (KOVFS 2009:17) i Konsumentverkets

föreskrifter och allmänna råd (KOVFS 1993:3) om paketresor ska

upphöra att gälla den 31 juli 2018.

________________________________

CECILIA TISELL

KOVFS

2018:2

Utkom från trycket

den 6 juli 2018