KOVFS 2019:1

Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041 (tryckt) 2003-1068 (online)

Utgivare: Elin Söderlind

KOVFS

2019:1

Utkom från trycket

den 26 april 2019

Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares

upplysningsskyldighet vid marknadsföring av

högkostnadskrediter;

Beslutade den 17 april, 2019

Konsumentverket föreskriver följande med stöd av förordning om

näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av

högkostnadskrediter (SFS 2018:479).

1 § Vid marknadsföring av kreditavtal avseende högkostnadskredit

ska en särskild upplysning om att krediten är en

högkostnadskredit lämnas, upplysningen ska lämnas med fet

textstil.

”Det här är en högkostnadskredit”

2 § Upplysningen ska innehålla följande riskinformation:

”Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en

betalningsanmärkning.”

3 § Upplysningen ska också innehålla följande information om

budget- och skuldrådgivning:

”För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din

kommun. Kontaktuppgifter finns på

hallåkonsument.se

.

4 § Upplysningen ska markeras med nedanstående symbol och

a.

vara lika hög som minst tre av textraderna i

upplysningen, samt

b.

presenteras i valfri nyans av röd.

Om marknadsföringen sker muntligt ska symbolen ersättas med

ordet observera.

5 § Upplysningen ska lämnas enligt nedan

a. med svart text mot vit bakgrund,

b. på en framträdande plats i marknadsföringen, och

c. i samtliga steg under ansökningsprocessen.

________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019.

CECILIA TISELL