KOVFS 2020:2

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041 (tryck) 2003-1068 (online)

Utgivare: Elin Söderlind

Allmänna reklamationsnämndens föreskrift om att

anmälan ska göras på en särskild blankett;

beslutad den 17 februari 2020

Allmänna reklamationsnämnden föreskriver följande med stöd av 20 §

första stycket och 36 § förordningen (2015:739) med instruktion för

Allmänna reklamationsnämnden.

En anmälan till Allmänna reklamationsnämnden ska göras på en särskild

blankett som tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden på

myndighetens webbplats och hos myndigheten.

De blanketter som ska användas framgår av bilaga 1-8.

_______________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 mars 2020.

På Allmänna reklamationsnämndens vägnar

MARCUS ISGREN

Maria Berge

KOVFS

2020:2

Utkom från trycket

den 21 februari 2020