KVFS 2008:16

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26) beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26) ska upphöra att gälla.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2008:16

Utkom från trycket den

22 oktober 2008

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av

Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om

ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26)

beslutade den 6 oktober 2008.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om krimi-

nalvård i anstalt att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kri-

minalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS

2006:26) ska upphöra att gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2008.

LARS NYLÉN

Elisabeth

Lager