KVFS 2008:18

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 55 § förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. ska upphöra att gälla.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2008:18

Utkom från trycket den

22 oktober 2008

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av

Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om

ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

råd (KVFS 2006:16) om planering av

kriminalvårdspåföljd m.m.

beslutade den 6 oktober 2008.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om krimi-

nalvård i anstalt, 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårds-

påföljder och 55 § förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter

inom kriminalvården att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring

i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av

kriminalvårdspåföljd m.m. ska upphöra att gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2008.

LARS NYLÉN

Elisabeth

Lager