KVFS 2011:10

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:2) för häkte beslutade den 19 september 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) att 3 kap. 21 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte ska ha följande lydelse. 21 § Den som en intagen vill ta emot besök av eller kommunicera elektroniskt med ska tillfrågas om han eller hon samtycker till att kontakten ska äga rum. I samband med det ska den som kontakten ska äga rum med informeras om – att han eller hon, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att registreras i Kriminalvårdens datasystem, – att Kriminalvården, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att undersöka om han eller hon är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig verksamhet och inhämta upplysningar om hans eller hennes personliga förhållanden i övrigt, samt – att han eller hon kan komma att bli föremål för kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning vid ett besök. Den intagne ansvarar för att samtycke inhämtas på en blankett som fastställs av Kriminalvården. Om det finns särskilda skäl kan dock samtycke inhämtas på annat sätt.

1

Kriminalvårdens

författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2011:10

Utkom

från

trycket den 23

september 2011

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:2) för

häkte

beslutade den 19 september 2011.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011)

att 3 kap. 21 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för

häkte ska ha följande lydelse.

21 § Den som en intagen vill ta emot besök av eller kommunicera elektroniskt

med ska tillfrågas om han eller hon samtycker till att kontakten ska äga rum. I

samband med det ska den som kontakten ska äga rum med informeras om

– att han eller hon, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att registreras i

Kriminalvårdens datasystem,

– att Kriminalvården, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att under-

söka om han eller hon är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig

verksamhet och inhämta upplysningar om hans eller hennes personliga förhållan-

den i övrigt, samt

– att han eller hon kan komma att bli föremål för kroppsvisitation eller ytlig

kroppsbesiktning vid ett besök.

Den intagne ansvarar för att samtycke inhämtas på en blankett som fastställs av

Kriminalvården. Om det finns särskilda skäl kan dock samtycke inhämtas på annat

sätt.

KVFS

2011:10

2

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2011.

INGA MELLGREN

Ulf Jonson