KVFS 2013:7

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:4) om personutredning och yttrande i brottmål beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården beslutar att det allmänna rådet till 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse. Allmänna råd till 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. I utredningen ingår att, efter förutsättningarna i det enskilda fallet, bedöma om den misstänkte är i behov av övervakning samt att utreda den misstänktes inställning till och övriga förutsättningar för en frivårdspåföljd. Bedömningen bör vara baserad på en riskbedömning, en behovsbedömning och en bedömning av den misstänktes mottaglighet för insatser.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2013:7

Utkom från trycket den

11 december 2013

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:4) om personutredning och yttrande i

brottmål

beslutade den 25 november 2013.

Kriminalvården beslutar att det allmänna rådet till 1 § lagen (1991:2041) om

särskild personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

Allmänna råd till 1 § lagen ( 1991:2041 ) om särskild personutredning i brottmål,

m.m.

I utredningen ingår att, efter förutsättningarna i det enskilda fallet, bedöma om

den misstänkte är i behov av övervakning samt att utreda den misstänktes

inställning till och övriga förutsättningar för en frivårdspåföljd. Bedömningen bör

vara baserad på en riskbedömning, en behovsbedömning och en bedömning av den

misstänktes mottaglighet för insatser.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson