KVFS 2014:1

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården beslutade den 3 mars 2014. Kriminalvården föreskriver att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården ska upphöra att gälla.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2014:1

Utkom från trycket den

11 mars 2014

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av

Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om

förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga

vården

beslutade den 3 mars 2014.

Kriminalvården föreskriver att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om

förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2014.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson