KVFS 2014:7

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 1 december 2014. Kriminalvården föreskriver att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska upphöra att gälla.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2014:7

Utkom från trycket den

22 december 2014

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av

Kriminalvårdens föreskrifter ( 2011:15 ) om

myndighetens lokala organisation m.m.

beslutade den 1 december 2014.

Kriminalvården föreskriver att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:15) om

myndighetens lokala organisation m.m. ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 12 januari 2015.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Martin Gillå