KVFS 2019:10

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2012:5) om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Per Henrik Hedbrant

KVFS 2019:10

Utkom från trycket den

3 december 2019

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av

Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2012:5) om

behandling av personuppgifter inom

Kriminalvården;

beslutade den 18 november 2019.

Kriminalvården föreskriver, efter samråd med Datainspektionen, med stöd av dels

28 och 29 §§ förordningen (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av

personuppgifter inom brottsdatalagens område, dels kriminalvårdsdataförordningen

(2018:1236) att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2012:5) om behandling av

personuppgifter inom Kriminalvården (FARK KV-Pul) ska upphöra att gälla från

och med den 1 januari 2020.

______________

På Kriminalvårdens vägnar

STEFAN STRÖMBERG

Lennart Palmgren