KVFS 2019:7

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:4) om personutredning och yttrande i brottmål

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Per Henrik Hedbrant

KVFS

2019:7

Utkom från trycket den

3 december 2019

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:4) om personutredning och

yttrande i brottmål

beslutade den 18 november 2019.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1992:289) om

särskild personutredning i brottmål, m.m. i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter

och allmänna råd (KVFS 2011:4) om personutredning och yttrande i brottmål att

4 § ska ha följande lydelse

Rätt till information

4 § Den misstänkte ska i anslutning till utredningen informeras om möjligheten att

lämna förslag på en biträdande övervakare.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

STEFAN STRÖMBERG

Lennart Palmgren