KVVFS 2000:10

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om massmediakontakter i kriminalvården (KVVFS 1988:3) beslutade den 24 oktober 2000.

1

Kriminalvårdsverkets författningssamling

ISSN 0347-2612

Utgivare: Eva Cedergren

E

NHET

H

ANDLÄGGARE

B

ESLUTADE

G

ÄLLER FR.O.M

KVVFS

Info

Anne Marie Dahlgren

2000-10-24

2000-11-01

2000:10

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av

föreskrifter om massmediakontakter i kriminalvården (KVVFS

1988:3)

beslutade den 24 oktober 2000.

Föreskrifter om massmediekontakter i kriminalvården (KVVFS 1988:3) skall

upphöra att gälla.

____________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2000.

BERTEL ÖSTERDAHL

Anne Marie Dahlgren