KVVFS 2001:2

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om rapportering av narkotikamissbrukare (KVVFS 1986:2) beslutade den 25 april 2001. Föreskrifter om rapportering av narkotikamissbrukare (KVVFS 1986:2) skall upphöra att gälla.

1

Kriminalvårdsverkets författningssamling

ISSN 0347-2612

Utgivare: Eva Cedergren

E

NHET

H

ANDLÄGGARE

B

ESLUTADE

G

ÄLLER FR.O.M.

KVVFS

P

2001-04-25

2001-05-01

2001:2

Kriminalvårdsstyrelsens

föreskrifter

om

upphävande

av

föreskrifter om rapportering av narkotikamissbrukare (KVVFS

1986:2)

beslutade den 25 april 2001.

Föreskrifter om rapportering av narkotikamissbrukare (KVVFS 1986:2) skall

upphöra att gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2001.

BERTEL ÖSTERDAHL

Stig Fjärstedt