KVVFS 2004:14

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 2004:12) om ändring i Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ersättningar m.m. till intagna i anstalt och häkte (KVVFS 20015)

Kriminalvårdsverkets törfattningsmmling

ISSN 0347—2612

Ut "vare: Eva Ceder en

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande

av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 2004:12)

om ändring i Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd om ersättningar m.m. till intagna i anstalt

och häkte (KVVFS 20015)

beslutade den 13 oktober 2004.

Kriminalvårdsstyrelsen föreskriver med stöd av 43 % förordningen (1974z248)

om himinalvård i anstalt och 7 & förordningen (1976:376) om behandling av

häktade m.fl. att Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och alh'nänna råd (KVVFS

2004:12) om ändring i Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

ersättningar m.m. till intagna i anstalt och häkte (KVVFS 200125) skall upphöra att

gälla.

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

LARS NYLEN

Ulf Jonson

KVVFS

2004:14