KVVFS 2004:4

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd för verksamhet vid stödavdelning (KVVFS 1997:1)

Kriminalvårdsverkets författningssamling

ISSN 0347-2612

Utgivare: Eva Cedergren

KVVF S

2004:4

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande

av föreskrifter och allmänna råd för verksamhet vid

stödavdelning (KVVFS 1997:1)

beslutade den 10 juni 2004

Kmnnalvårdsstyrelsen föreskriver med stöd av 43 & förordningen (19741248)

om kriminalvård i anstalt att föreskrifter och allmänna råd för verksamhet vid stöd-

avdelning (KVVFS 1997:1) skall upphöra att gälla.

Dessa föresklifter träder i kraft den 1 juli 2004.

LENA HÅLL ERIKSSON

Ulf Jonson