LIFS 2017:1

Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (LIFS 2015:3)

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter om

upphävande av myndighetens föreskrifter om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism (LIFS 2015:3);

beslutade den 13 juni 2017.

Med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism föreskriver Lotteriinspektionen att myndighetens

föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

(LIFS 2015:3) ska upphöra att gälla den 1 augusti 2017.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

LIFS 2017:1

Utkom från trycket

den 7 juli 2017

Elanders Sverige AB, 2017