LMFS 2013:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11 och LMFS 2013:2) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 13 december 2013

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om

avgifter vid lantmäteriförrättningar

att i Till 4 § punkten 2 ska benämningen expertlantmätare utgå och ersättas med

benämningen specialistlantmätare.

___________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2014.

Hans Sandebring

Anders Lundquist

LMFS 2013:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteri-

ets föreskrifter (LMFS 2008:11 och LMFS 2013:2) till

förordningen ( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteri-

förrättningar

Utkom från trycket

den 20 december 2013