LMFS 2013:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 13 december 2013

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2007:108) om

lägenhetsregister

att 12 § i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) ska ha följande

lydelse

12 § Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till

våningsplanet nerifrån, med 01 vid den bostadslägenhet som ligger till vänster

om trappan och fortsätter medsols dvs. från vänster till höger. Lägenhetsnummer

skall reserveras för lokaler och andra utrymmen på våningsplanet om dessa

skulle kunna byggas om till bostadslägenheter.

Trots bestämmelserna i första stycket ska en tillkommande bostadslägenhet ges

det första lediga lägenhetsnumret inom våningsplanet om en annan

bostadslägenhet med redan fastställt lägenhetsnummer annars måste

omnumreras.

___________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014.

Hans Sandebring

Anders Sandin

LMFS 2013:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteri-

verkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhets-

register

Utkom från trycket

den 20 december 2013