LMFS 2015:5

Lantmäteriets föreskrifter om distrikt

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 17 december 2015

Med stöd av 3 § förordningen (2015:493) om distrikt föreskriver Lantmäteriet

följande.

1 § Indelningen av distrikt enligt förordningen (2015:493) om distrikt fastställs i

enlighet med bilaga till denna föreskrift samt de detaljerade kartor med

redovisning av distriktsindelningen som tillhandahålls av Lantmäteriets division

Geodata.

2 § Lantmäteriets division Geodata ansvarar för att hålla informationen om

distriktsindelningen tillgänglig samt för att distriktsindelningen med tillhörande

belägenhetsadresser ur fastighetsregistret överförs till Skatteverket i den

utsträckning det behövs för redovisningen av uppgift om distrikt i

folkbokföringsdatabasen.

___________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2016.

Hans Sandebring

Anders Sandin

LMFS 2015:5

Lantmäteriets föreskrifter om distrikt

Utkom från trycket

den 23 december 2015

LMFS 2015:5

2

Stockholms län

BILAGA

LMFS 2015:5

3

Uppsala län

LMFS 2015:5

4

Södermanlands län

LMFS 2015:5

5

Östergötlands län

LMFS 2015:5

6

Jönköpings län

LMFS 2015:5

7

Kronobergs län

LMFS 2015:5

8

Kalmar län

LMFS 2015:5

9

Gotlands län

LMFS 2015:5

10

Blekinge län

LMFS 2015:5

11

Skåne län

LMFS 2015:5

12

Hallands län

LMFS 2015:5

13

Västra Götalands län

LMFS 2015:5

14

Värmlands län

LMFS 2015:5

15

Örebro län

LMFS 2015:5

16

Västmanlands län

LMFS 2015:5

17

Dalarnas län

LMFS 2015:5

18

Gävleborgs län

LMFS 2015:5

19

Västernorrlands län

LMFS 2015:5

20

Jämtlands län

LMFS 2015:5

21

Västerbottens län

LMFS 2015:5

22

Norrbottens län