LMVFS 2008:7

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

1

Lantmäteriverkets

författningssamling

beslutade den 12 augusti 2008

Lantmäteriverket föreskriver med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om

fastighetsregister

dels att i Till 17 §, Till 21 §, och Till 75 § - 77 § ska ordet ”Lantmäteriverket”

bytas ut mot ”Lantmäteriet”

dels att i Till 20 § och Till 35 § ska ordet ”Lantmäteriverkets” bytas ut mot

”Lantmäteriets”.

___________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2008.

Hans Sandebring

Anders Lundquist

LMVFS 2008:7

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i

Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om

hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

Utkom från trycket

den 28 augusti 2008