Lantbruksstyrelsens föreskrifter om ersättande av ordet anvisningar med annat uttryck

Lantbruksstyrelsens författningssamling LANT

BRUKS

.. BYVEELUEN

Veterinära bestammelser (Vb) rss»: 0346-5888 %

Lantbruksstyrelsen . 551 83 Jönköping ' telefon 036-16 94 20

Lantbruksstyrelsens föreskrifter LSFS 1986: 18

om ersättande av ordet anvisningar med annat uttryck; Vb 3

Saknr D

beslutade den 16juni 1986. 20

Med stöd av författningssamh'ngsförordningen ( 1976: 725) och de för-

fattningar som ligger till grund för nedan angivna författningar föreskriver

.. . Utkom från trycket

lantbruksstyrelsen följande. den 231uni 1986.

1 5 I följande författningar skall orden "kungörelse med anvisningar för"

ersättas med orden ”föreskrifter om"

Lantbruksstyrelsens kungörelse (1976: 7) med anvisningar för hund- och

kattkarantän,

Lantbruksstyrelsens kungörelse (1979: 11) med anvisningar för burfågel—

karantän,

Lantbruksstyrelsens kungörelse (1980: 8) med anvisningar för fjäderfä-

karantän.

2 5 1 följande författning skall ordet "anvisningar för" ersättas med orden

"allmänna råd om"

Lantbruksstyrelsens anvisningar(l929z28) för helikopterdrivning av renar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den [juli 1986.

ALLAN JOHANSSON

C'W Nisser

(Juridiska enheten)

Lh: offset, Jönkoning 1986