LVFS 2012:23

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 16 november 2012.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrad genom LVFS 2012:6.

LVFS 2012:23

Utkom från trycket

den 4 december 2012

LVFS 2012:23

2

Ä

m

ne

Sv

ens

k

rt

ec

kni

ng

In

te

rn

at

ione

ll

rt

ec

k

n

in

g

INN-

b

en

ä

m

n

in

g

A

n

d

ra van

li

gt

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

k

t na

m

n

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

E

tina

m

at

1-

et

ynylc

yklohe

xa

nol

ka

rb

am

at

IV

P

I

V

E

tiz

ola

m

4-

(o

-k

lor

o

fe

nyl)

-2-

et

yl-

9

-m

et

yl-

6

H-

tie

no[

3,2-

f]

-s

-t

ri

az

olo

[4,3-

a]

[1,4]

di

azepi

n

E

tklor

vynol 1-

klor

o-

3-

et

yl-

1

-p

en

te

n-

4-

yn-

3-

ol

IV

P

I

V

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

E

tr

ypta

min 3-

(2

-a

minobutyl)

indol

I

P

I

E

tylf

enida

t

etyl-

2-

fe

nyl-

2

-(

pipe

ri

din-

2-

yl)

ac

eta

t

E

tyl

lo

fl

azepat

E

tyl

7-

kl

or

o-

5-

(o

-f

luor

of

enyl

)-

2,3-

di

hydr

o-

2-

oxo-

1H-

1,4-

bens

odi

azep

in

-3

-k

ar

boxyl

at

IV

P IV

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

M

y

ro

fi

n M

y

ri

st

yl

be

ns

ylmor

fin

II

NI

N-

et

ylka

tin

on 2-

E

tyla

min-

1

-f

enyl

-p

ropa

n-

1-

on

I

N-

hydr

oxi

am

fe

ta

m

in I

LVFS 2012:23

3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2012.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012