LVFS 2012:6

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 20 april 2012.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha den lydelse som fram-

går av följande sida.

1

Senast ändrad genom LVFS 2012:3.

LVFS 2012:6

Utkom från trycket

den 30 april 2012

371689_LVFS_6_2012.fm Page 1 Tuesday, April 24, 2012 1:21 PM

LVFS 2012:6

2

Ä

m

ne

Sv

en

sk

rt

ec

kning

In

te

rn

ation

ell

rt

eck

n

in

g

IN

N

be

m

n

ing

A

nd

ra

v

a

n

li

g

t

f

ö

rek

o

m

m

a

n

d

e

na

m

n

E

n

ty

di

g

t ke

mis

k

t n

a

mn

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

A

lp

ra

zo

la

m

8

-k

lo

ro

-1

-m

et

y

l-6

-f

en

y

l-

4

H

-s-

tr

iazol

o

[4,3a]

[1,4]

bens

odi

azepi

n

IV

P

I

V

AM

-694

1-

[(

5-

fl

uor

ope

ntyl)

-1H-

indol-

3

-y

l]

-(

2-

jodof

enyl

)m

et

anon

I

AM

-2201

1-

[(

5-

fl

uor

ope

ntyl)

-1H-

indol-

3

-y

l]

-(

na

ft

al

en

-1

-y

l)

me

ta

non

I

Amf

epr

am

on

Die

tylpr

opion

2-

(d

ie

tyla

mino)

pr

opiof

enon

II

P

I

V

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

He

xoba

rb

ita

l

V–

4-

HO-

M

E

T

3

-[

2-

[e

tyl(

me

tyl)

amino]

et

yl]

-1H-

indol-

4

-o

l

I

HU-

21

0

(6a

R

,10a

R

)-

9

-(

h

ydr

oxime

tyl)

-6,6-

dime

tyl-

3-

(2

-m

et

ylokta

n

-2

-y

l)

-

6a

,7,10,10a

-t

et

ra

hydr

obe

ns

o[

c]

kr

ome

n

-1

-o

l)

I–

Hydr

okodon

Dihydr

okode

inon

II

NI

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

M

ekl

okva

lon

3

-(

o-

klor

of

enyl)

-2

-m

et

yl-

4

(3

H)

-quina

zo

linon

II

P

I

I

5-

M

eO-

DAL

T

N

-a

llyl-

N-

[2

-(

5-

me

toxi-

1

H-

indol-

3

-y

l)

et

yl]

-pr

op-

2-

en

-1

-a

min

I

M

epr

oba

m

at

2

-m

et

yl

-2

-p

ropyl-

1,3-

pr

opa

ndiol

dika

rb

am

at

IV

P

I

V

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

371689_LVFS_6_2012.fm Page 2 Tuesday, April 24, 2012 1:21 PM

LVFS 2012:6

3

M

et

opon

5-

m

etyl

d

ihydr

omor

fi

non

II

N I

M

etoxe

ta

m

in

2

-(

et

yla

mino)

-2

-(

3-

me

toxif

enyl)

cyklohe

xa

non

I

4-

me

tyla

minor

ex

)-

ci

s-

2-

am

ino-

4-

me

tyl-

5-

fe

nyl-

2

-oxa

zo

li

n

I

P

I

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

R

ac

emor

fa

n

)-

3-

hydr

oxi-

N

-m

et

ylmor

fina

n

II

N I

R

C

S

-4

Or

to I

some

r

(2

-m

et

oxif

enyl)

(1-

pe

ntyl-

1

H-

indol-

3

-y

l)

me

ta

non

I

R

emif

en

ta

nil

1

-(

2-

me

toxika

rbonyle

tyl)

-4-

(f

enylpr

opionyla

mino)

pipe

ri

din-

4-

ka

r-

boxyls

y

ra

me

tyle

st

er

II

N

I

Ä

m

ne

Sv

en

sk

rt

ec

kning

In

te

rn

ation

ell

rt

eck

n

in

g

IN

N

be

m

n

ing

A

nd

ra

v

a

n

li

g

t

f

ö

rek

o

m

m

a

n

d

e

na

m

n

E

n

ty

di

g

t ke

mis

k

t n

a

mn

371689_LVFS_6_2012.fm Page 3 Tuesday, April 24, 2012 1:21 PM

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2012.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

371689_LVFS_6_2012.fm Page 4 Tuesday, April 24, 2012 1:21 PM