LVFS 2013:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 25 januari 2013.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom LVFS 2012:23

LVFS 2013:1

Utkom från trycket

den 31 januari 2013

LVFS 2013:1

2

Ä

m

ne

Sv

ens

k

rt

ec

kni

ng

In

te

rn

at

ione

ll

f

ö

rt

ec

k

n

in

g

IN

N

-be

m

n

ing

A

nd

ra

v

a

n

lig

t

re

k

o

m

m

a

nde

na

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

k

t na

m

n

– –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – – –

– – –

– – – –

– –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

AM

-694

1-

[(

5-

fl

uor

ope

ntyl)

-1

H-

indol-

3

-y

l]

-(

2-

jodof

enyl)

m

et

anon

I

AM

-1220

(1

-(

(1

-m

et

ylpi

pe

ri

din-

2-

yl)

m

et

yl)

-1H-

indol-

3

-y

l)

(n

af

ta

le

n-

1-

yl)

-me

ta

non

I–

AM

-2201

1-

[(

5-

fl

uor

ope

ntyl)

-1

H-

indol-

3

-y

l]

-(

na

ft

al

en

-1

-y

l)

m

eta

non

I

AM

-2233

(2

-j

odof

enyl)

(1

-(

(1

-m

et

ylpipe

ri

din-

2-

yl)

m

et

yl)

-1H-

indol-

3-

yl)

m

et

anon

I–

Amf

epr

am

on Die

tylpr

opion

2-

(d

ie

tyl

ami

no)

pr

opiof

enon

II P

IV

– – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – – – –

(+

)-

L

ys

er

gid

L

S

D

L

S

D-

25

9,10-

dide

hydr

o-

N

,N-

die

tyl-

6

- m

etyl

er

golin-

-k

ar

boxa

mid

IP

I

4-

M

A

l-

(4

-m

et

ylf

enyl)

p

ropa

n-

2-

amin

I

M

A

M

-2201

(l

-(

5-

fl

uor

ope

ntyl)

-1H

-i

ndol-

3

-y

l)

(4

-m

et

yl-

1

-n

af

ta

le

n-

1-

yl)

me

ta

non

I

M

az

indol

5-

(p

-k

lor

o

fe

nyl)

-2,5-

dihydr

o-

3H-

imi

da

zo

[2,1-

a]

is

oi

ndol-

5

-o

l

II

P

IV

– – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – – – –

LVFS 2013:1

3

Ä

m

ne

Sv

ens

k

rt

ec

kni

ng

In

te

rn

at

ione

ll

rt

ec

k

n

in

g

INN-

b

en

ä

m

n

in

g

A

n

d

ra van

li

gt

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

k

t na

m

n

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

P

ent

az

oc

in

(2

R

*,6R

*,11R

*)

-1,2,3,4,5,6-

he

xa

hydr

o-

6,11-

dime

tyl-

3-

(3

-m

et

yl-

2-

bute

nyl)

-2,6-

me

ta

no-

3-

be

ns

az

oc

in-

8

-o

l

II

I

P

I

II

pe

nte

d

ro

n

1

-f

enyl-

2

-(

m

et

yl

am

ino)

-p

en

ta

n-

1-

on

I

P

ent

oba

rb

ita

l

5

-e

tyl-

5-

(1

-m

et

ylbutyl)

b

ar

bitur

syr

a

IV

P

I

II

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

A

lfa

-m

et

yltiofe

nta

nyl

N

-[1-

[1-

m

etyl

-2-(2-

tie

nyl)e

tyl]

- 4-pipe

ridyl

]propiona

nilid

II

N

I+

IV

α

-P

P

P

1-

fe

nyl-

2

-(

1

-pyr

ro

li

dinyl)

-1

-p

ropa

non

I

Alf

apr

odin

α

-1,3-

dime

tyl-

4-

fe

nyl

- 4-

pr

opionoxypipe

ri

din

II

N

1

α

-P

VP

1-

fe

nyl-

2

-(

pyr

ro

lidin-

1

-y

l)

-p

en

ta

n-

1-

on

I

A

lf

e

n

tani

l

N

-[

1

-[

2

-(

4

-e

ty

l-

4

,5-

di

hy

dr

o-

5-

oxo-

1H

-t

et

ra

zo

l-

1-

yl

)e

ty

l]

-4

-

(m

et

oxi

me

ty

l)

- 4-

pi

pe

ri

d

inyl

]-

N

-f

e

n

y

lp

ropa

nam

id

II

N

1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

LVFS 2013:1

4

Elanders Sverige AB, Vällingby 2013

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2013.

Läkemedelsverket

CHRISTINA ÅKERMAN

Joakim Brandberg