LVFS 2013:15

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 11 juli 2013.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha den lydelse som fram-

går av följande sida.

1

Senast ändrad genom LVFS 2013:13.

LVFS 2013:15

Utkom från trycket

den 24 juli 2013

LVFS 2013:15

2

Ämn

e

Sve

n

sk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmär

kning

IN

N

-

be

nämni

n

g

An

dra va

nlig

t

före

kommande

namn

Entydigt kem

is

k

t namn

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Acetylmetado

l

3

-a

ceto

xy-

6-

dim

ety

lam

ino-

4,

4-

dif

enylh

ep

tan

II

N I

AH

-7

92

1

3

,4

-d

ik

lor

o

-N

-[

[1

-(d

im

ety

lami

n

o

)cy

k

loh

ex

yl]

m

et

yl]

b

en

sam

id

I

Alfac

etylmetadol

α-

3

-a

cetox

y-

6-

dimetylam

ino-

4,

4-

dif

en

y

lhep

tan

II

N

I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Dr

oteban

ol

3,

4-

dimeto

xi-1

7-

metylm

or

fin

an

- 6

β,1

4-

diol

II

N I

EAM

-2

201

(1

-(

5-

fl

uor

op

en

tyl)

-1

H-

ind

o

l-

3-

yl)

(4

-etyl-

n

af

talen

-1

-y

l)m

etan

on

I

Ek

go

nin

II

N

I

Även dess

estr

ar och

der

ivat s

o

m

kan o

m

van

d

las

till ekgonin

elle

r kokain

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

LVFS 2013:15

3

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Flunitra

zepam

5-(

o

-f

luor

of

enyl)

-1,3-dihydro-

1-metyl

-7-nitro-2H-1,4-b

ens

odiazepin-2-on

II

P

II

I

2

-f

luo

ro

am

fetam

in

1

-(

2-

flu

o

ro

fe

n

y

l)

pr

op

an

-2

-am

in

I

3

-f

luo

ro

am

fetam

in

1

-(

3-

flu

o

ro

fe

n

y

l)

pr

op

an

-2

-am

in

I

4-f

luora

mf

etamin

I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Ämn

e

Sve

n

sk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmär

kning

IN

N

-

be

nämni

n

g

An

dra va

nlig

t

före

kommande

namn

Entydigt kem

is

k

t namn

LVFS 2013:15

4

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Flur

azepam

7-kloro-1-[2-(

die

tyla

m

ino)etyl

]-

5-

(o-fluorofenyl)

-1,3-dihydro-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

IV

P I

V

2-

FMA

2-

flu

o

ro

metamf

etamin

1

-(

2

-f

lu

or

of

en

yl)

-N-

mety

lp

ro

pa

n-

2-

ami

n

I

3-

FMA

3-

flu

o

ro

metamf

etamin

1

-(

3

-f

lu

or

of

en

yl)

-N-

mety

lp

ro

pa

n-

2-

ami

n

I

4-

FMA

4-

flu

o

ro

metamf

etamin

1

-(

4

-f

lu

or

of

en

yl)

-N-

mety

lp

ro

pa

n-

2-

ami

n

I

Fo

lkod

in

Mo

rf

olin

yletylmo

rf

in

II

I

N

I

I

Vissa ber

ed-

nin

g

ar N

II

I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Ämn

e

Sve

n

sk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmär

kning

IN

N

-

be

nämni

n

g

An

dra va

nlig

t

före

kommande

namn

Entydigt kem

is

k

t namn

LVFS 2013:15

5

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Lev

o

metamf

etamin (-

)-

N,

a-

di

metylf

enet

ylamin

II

P

II

Lev

o

m

eto

rf

an (

-)-

3-

me

tox

i-N

-m

ety

lmo

rf

inan

II

N

I

Lev

o

m

o

ram

id

(

-)-

4-

[2

-m

ety

l-4

-o

xo

-3

,3

-d

ife

n

y

l-4

-

(1

-p

yr

ro

lidin

y

l)b

uty

l]

m

o

rf

o

lin

II

N

I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Na

fy

ro

n

1

-(

naf

talen

-2

-y

l)-

2

-p

y

rr

o

lid

in

-1

-y

l-p

en

tan

-1

-o

n

I

25

B-NBOM

e

2

-(

4

-b

ro

m

o-

2,

5-

dim

eto

xi

fen

y

l)-N

-(2

-m

eto

x

iben

sy

l)etan

am

in

I

25

C-NBOM

e

2

-(

4

-k

lor

o-

2,

5-

dimetox

ife

ny

l)-

N

-(

2-

m

etox

ib

ens

y

l)e

tana

min

I

2

5

D

-NB

OM

e

2

-(

2,

5-

dim

eto

xi

-4

-m

etylf

en

y

l)

-N-

(2

-m

eto

xib

en

syl)

etan

ami

n

I

2

5

H

-NB

OM

e

2

-(

2,

5-

dim

eto

xi

fen

y

l)

-N-

(2

-m

eto

xib

en

syl)

etan

am

in

I

25

I-

NBOMe

2

-(

4

-jo

do-

2,

5-

dim

eto

xif

enyl)

-N

-(

2

-m

etoxib

ensyl)

etanamin

I

Nik

oko

din

6

-n

iko

tinylk

odein

II

I

N

I

I

Vissa ber

ed-

nin

g

ar N

II

I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Ämn

e

Sve

n

sk

förteckning

Int

ernationell

förteckning

Anmär

kning

IN

N

-

be

nämni

n

g

An

dra va

nlig

t

före

kommande

namn

Entydigt kem

is

k

t namn

LVFS 2013:15

6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2013.

Läkemedelsverket

KERSTIN HULTER ÅSBERG

Linda Nylander

Elanders Sverige AB, 2013