LVFS 2013:18

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 4 november 2013.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom LVFS 2013:15.

LVFS 2013:18

Utkom från trycket

den 15 november 2013

LVFS 2013:18

2

Ämne

Svensk

förteckning

Inter

n

at

ionell

förteckning

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande namn

Entydigt kemiskt namn

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – –

Mitragynin

M

etyl(E)-2-[(2

S

,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-

oktahydroindol[2,3-a]quinolizin-2

-yl]-3-metoxiprop-2-enoat

I–

3-MMC

1

-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

I

MMDA

5

-metoxi-

-metyl-3,4-(metylendioxy)fenetylamin

I

P I

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

LVFS 2013:18

3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2013.

Läkemedelsverket

CHRISTINA ÅKERMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2013