LVFS 2014:2

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 24 mars 2014.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom LVFS 2013:18.

LVFS 2014:2

Utkom från trycket

den 2 april 2014

LVFS 2014:2

2

Äm

ne

Svensk

förteckning

Internat

ionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekomma

nde

namn

Entydi

gt kemi

skt namn

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dihydromorfin

II

N

I

Diklazepam

7-kloro-5-(2-kloro

fenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

I–

Dimefeptanol

6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol

II

N I

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

DMHP

3-(1,2-dimetylheptyl)-

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-

6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

IP

I

3,4-DMMC

1-(3,4-dimetylfenyl)-2

-(metylamino)propan-1-on

I

DMT

3-[2-(dimetylam

ino)etyl]indol

I

P

I

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

LVFS 2014:2

3

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ekgonin

II

N I

Ä

ven dess

estrar och deri-

vat som kan

omvandlas till

ekgonin eller

kokain

4-EMC

1

-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

I

Estazola

m

8

-kloro-6-fenyl-4H-s-tria

zolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin

IV

P IV

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Flefedron

1

-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

I

Flubromazepam

7-bromo-5-(2-f

luorofe

n

y

l)-1,3-dihydro-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

I–

F

ludiazepam

7-kloro-5-(o-fluorof

enyl)-1

,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

IV

P IV

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Internat

ionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekomma

nde

namn

Entydi

gt kemi

skt namn

LVFS 2014:2

4

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

F

u

retidin

1

-(2-tetrahydrofurfury

loxyetyl)-4-fenylpiperidin-4-

karboxy

l-syraetylester

II

N I

GH

B

Gamma-hydroxi-

butyrat

γ-hydro

xismörsyra

II

P

II

Glu

tetimid

2-etyl-2-fenylglutarimid

IV

P III

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mazindol

5-(p-klo

rofenyl)-2,5-dihydr

o-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-

ol

II

P IV

MDAI

6,7-d

ihydro-5H-cyklopenta[

f][1,3]bensodioxol-6-amin

I

MDE

N-etyl MDA

)-N-et

y

l-

α

-metyl-3,4-(metylendioxy)fenetylamin

I

P I

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Internat

ionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekomma

nde

namn

Entydi

gt kemi

skt namn

LVFS 2014:2

5

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

P

silocybin

3

-[2-(dimetylamino)et

yl]indol-4-yldivätefosfat

I

P I

Pyrazolam

8

-bromo-1-metyl-6-(

pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo

[4,3-a][1,4]bensodiazepin

I–

P

y

rityldion

3

,3-dietyl-2,4-dioxote

tra

hydropyri

d

in

V–

– –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Äm

ne

Svensk

förteckning

Internat

ionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekomma

nde

namn

Entydi

gt kemi

skt namn

LVFS 2014:2

6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 april 2014.

Läkemedelsverket

CHRISTINA ÅKERMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2014