LVFS 2015:4

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 12 maj 2015.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom LVFS 2014:17.

LVFS 2015:4

Utkom från trycket

den 27 maj 2015

LVFS 2015:4

2

Ämne

Svensk

förteckni

n

g

Interna

tionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande

namn

Enty

digt kemiskt namn

– –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – –

Diazepam

7-kloro-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1

,4-

bensodiazepin-2-on

IV

P IV

Dibutylon

1-(1,3-bensodioxol-5-y

l)-2-(dimetylamino)butan-

1-on

I–

Dietyltiambuten

3-di

etylamino-1,1-di(2’-

tienyl)-1-buten

II

N I

Difenidin

1

-(1,2-difenyletyl)piperidin

I

Difenoxin 1-(3-cyano-3,3-difenyl

propyl)- 4-fenylisonipecotic-

syr

a

II

N I

Vis

sa bered-

ningar N III

– –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – –

Etylmorfin

3-etylmorfin

III

N II

Vissa bered-

ningar N III

Etylon

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)

-2-(etylamino)propan-1-on

I

Fenadoxon

6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon

II

N I

– – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– –

LVFS 2015:4

3

Ämne

Svensk

förteckni

n

g

Interna

tionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande

namn

Enty

digt kemiskt namn

– – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – –

Flubromazepam

7-bromo-5-(2-fl

uorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

I–

Flubromazolam

8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-

[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin

I–

Fludiazepam

7-kloro-5-(o-fluorof

enyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-

1,4-bensodiazepin-2-on

IV

P IV

– – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – –

MDMA

)-N,

α

-dimetyl-3,4-(metylendioxy)fenetylamin

I

P I

MDPHP

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolid

in-1-yl)

hexan-1-on

I–

MDPPP

1

-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolid

in-1-yl)

propan-1-on

I–

MDPV

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-

pentan-1-on

I–

3-MEC

2-(etylamino)-1-(3-

metylfenyl)propan-1-on

I

4-MEC

2

-et

y

lamin-

1-(4-m

etylfenyl)-1-propanon

I

– – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– –

LVFS 2015:4

4

Ämne

Svensk

förteckni

n

g

Interna

tionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande

namn

Enty

digt kemiskt namn

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

Meklokvalon

3

-(o-klorofenyl)-2-me

tyl-4(3H)-quinazolinon

II P

II

Meklonazepam

5-(2-klorofenyl)-3-

metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-

[1,4]-bensodiazepin-2-on

I–

5-Me

O-DALT

N-allyl-N-[2-(5-met

oxi-1H-indol-3-yl)etyl]-p

rop-

2-en-1-amin

I–

2-Me

O-difenidin

1

-[2-fenyl-1-(2-

metoxifenyl)etyl]piperidin

I

5-Me

O-MIPT

N-[2-(5-metoxi

-1H-indol-3-yl)etyl]-N-

metylpropan-2-amin

I–

3-Me

O-PCP

1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]pip

er

idin

I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

Metoxetamin

2

-(etylamino)-2

-(3-metoxifenyl)cyklohexanon

I

3-metoximetkatinon

1-(3-metoxife

nyl)-2-(metylamin

o)propan-1-o

n

I

4-metylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-

metyl-5-fenyl-2-oxazolin

I

P I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

LVFS 2015:4

5

Ämne

Svensk

förteckni

n

g

Interna

tionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande

namn

Enty

digt kemiskt namn

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

Mitragynin

M

etyl(E)-2-[(2S

,3S,12

bS)-3-etyl-8-metoxi-

1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindol[2,3-

a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat

I–

2-MMC

2-metylmetkatinon

1-(2-metylfenyl)-2-(met

ylamino

)propan-1-on

I

3-MMC

3-metylmetkatinon

1-(3-metylfenyl)-2-(met

ylamino

)propan-1-on

I

MMDA

5

-metoxi-

α

-metyl-3,4-(metylendi

oxy)fenetylamin

I P

I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

Myrofin

M

yristylbensylmorfin

II

N

I

N-etylbufedron

2-(etylami

no)-1-fenylbutan-1-on

I

N-etylkatinon

2-Etylamin-1-fenyl-propan-1-on

I

N-etylnorketamin

2

-(etylamino)-2

-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on

I

N-hydroxiam

fetamin

I

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– – –

– –

– –

LVFS 2015:4

6

Ämne

Svensk

förteckni

n

g

Interna

tionell

förteckning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande

namn

Enty

digt kemiskt namn

– –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – –

Nafyron

1

-(

naftal

en-2-yl

)-2-

pyrrol

idi

n-1-yl-pentan-

1-on

I

25I-NB34MD

2

-(4-jodo-2,5-

dimetoxifenyl)-N-[(3,4-

metylendioxifenyl)metyl]etanamin

I–

25I-NBMD 2-(4-jodo-2,5-di

metoxifenyl)-N-[(2,3-

metylendioxifenyl)metyl]etanamin

I–

– –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – –

25N-NBOMe

2-(2,5-

dimetoxi-4-nitro

fenyl)-N-(2-

metoxibensyl)etanamin

I–

C30-NBOMe

2

-(4-kloro-

2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5-

trimetoxibensyl)etanamin

I–

Nikokodin

6

-nikotinylkodein

III

N II

Vissa bered-

ningar N III

– –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – –

– – – – –

– – – – –

– – –

LVFS 2015:4

7

Biologiskt material

Svensk

förteck-

ni

n

g

Inter-

nationell

förteckning

Anm

ä

rkni

ng

Latinskt namn

Andra vanligt

förekommand

e

namn

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

Catha edulis

Kat

I

D

e ovanjordiska delarna av växten

Cannabis

I

N I+IV

Med cannabis förstås de ovanjordi

ska delarna av varje växt av släktet Cannabis

(med undantag av

frön),

från vilka hartse

t inte

extraherats

och oavsett under

vilka

benämningar de förekommer. Me

d

c

annabis ska dock inte förstås hampa som

1.

är av en sort som kan berättiga till

stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/

2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för

system för direktstöd för jordbrukare i

nom den gemensa

mma jordbrukspolitiken

och om upprättande av vissa stödsyste

m för jordbrukare, om ändring av förord-

ningarna (EG) nr 1290/2

005, (EG) nr

247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om

upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 decembe

r 2013 om regler för direktstöd för

jordbrukare

inom

de stödordningar som i

ngår i den

gemensamma

jordbrukspoliti-

ken

och om

upp

häva

n

d

e av rådets förordning

(EG)

nr 637/2008 och rådets förord-

ning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets

och rådets förordning

(EU) nr 1

308/

2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter

och om upphävande

av

rådets förordningar (EEG) nr 92

2/72,

(EEG) nr 234/79,

(EG) nr 1

037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och

2.

odlas efter det att ansökan om direktst

öd

för sådan odling

enligt rådets

förord-

ning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG)

nr 73/2009 getts in till behörig myndighet.

Cannabis,

extrakt och

tinkturer

II

NI

Även extrakt av cannabis harts

LVFS 2015:4

8

Elanders Sverige AB, 2015

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 juni 2015.

Läkemedelsverket

INGER ANDERSSON

Joakim Brandberg