MIGRFS 2006:3

Statens invandrarverkets föreskrifter med bemyndigande för vissa utlandsmyndigheter att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd åt praktikanter som är medborgare i Estland, Lettland eller Litauen (SIVFS 1994:22)

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Henrik Winman, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Statens invandrarverkets föreskrifter med

bemyndigande för vissa utlandsmyndigheter att bevilja

uppehålls- och arbetstillstånd åt praktikanter som är

medborgare i Estland, Lettland eller Litauen (SIVFS

1994:22);

MIGRFS

03/2006

Utkom från trycket

den 11maj 2006

beslutade den 28 april 2006.

Statens invandrarverks föreskrifter (SIVFS 1994:22) med

bemyndigande för vissa utlandsmyndigheter att bevilja uppehålls- och

arbetstillstånd åt praktikanter som är medborgare i Estland, Lettland

eller Litauen upphör härmed att gälla.

MIGRATIONSVERKET

JANNA VALIK

Kenneth Fluor

1