MIGRFS 2009:1

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för länsarbetsnämnderna att handlägga ärenden om säsongsarbetstillstånd (MIGRFS 2001:2)

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för

länsarbetsnämnderna att handlägga ärenden om

säsongsarbetstillstånd (MIGRFS 2001:2);

MIGRFS

01/2009

Utkom från trycket

den 15 januari

2009

beslutade den 9 december 2008.

Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2001:2) med bemyndigande för

länsarbetsnämnderna att handlägga ärenden om säsongsarbetstillstånd upphör

härmed att gälla.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Fredrik Martinsson