MIGRFS 2009:4

Upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 06/2005) om ändring i Migrationsverkets föreskrifter (SIVFS 1999:3) om främlingspass och resedokument

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS

06/2005) om ändring i Migrationsverkets föreskrifter

(SIVFS 1999:3) om främlingspass och resedokument;

MIGRFS

04/2009

Utkom från trycket

den 26 mars 2009

beslutade den 2 mars 2009.

Migrationsverket föreskriver med stöd av 8 kap.13 § 1.

utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Upphävande

Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 06/2005) om ändring i

Migrationsverkets föreskrifter (SIVFS 1999:3) om främlingspass och

resedokument upphör att gälla.

_____________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Daniel

Andersson