MIGRFS 2009:6

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SIVFS 1994:6) för anlitande av förtroendeläkare och (SIVFS 1996:2) om ändring i bilagan till föreskrifterna (1994:6) för anlitande av förtroendeläkare

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

verkets föreskrifter (SIVFS 1994:6) för anlitande av

förtroendeläkare och (SIVFS 1996:2) om ändring i

bilagan till föreskrifterna ( 1994:6 ) för anlitande av

förtroendeläkare;

MIGRFS

06/2009

Utkom från trycket

den 22 april 2009

beslutade den 14 april 2009.

Migrationsverket föreskriver med stöd av 4 § myndighetsförordningen

(2007:515) följande.

Migrationsverkets föreskrifter (SIVFS 1994:6) för anlitande av

förtroendeläkare och (SIVFS 1996:2) om ändring i bilagan till

föreskrifterna (1994:6) för anlitande av förtroendeläkare upphör att

gälla.

___________________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då

föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket i verkets

författningssamling.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Kent Juhlén