MIGRFS 2010:13

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Statens invandrarverks föreskrift (1997:14) om giltigheten för somaliska pass

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Statens invandrarverks föreskrift ( 1997:14 ) om

giltigheten för somaliska pass;

MIGRFS

13/2010

Utkom från trycket

den 1 september

2010

beslutade den 24 augusti 2010.

Migrationsverket föreskriver att Statens invandrarverks föreskrift

(1997:14) om giltigheten för somaliska pass omedelbart ska upphöra

att gälla.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Kenneth Fluor