MIGRFS 2010:5

Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av formulär i medborgarskapsärenden

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av

formulär i medborgarskapsärenden

MIGRFS

05/2010

Utkom från trycket

den 9 mars 2010

beslutade 16 februari 2010.

Migrationsverket fastställer med stöd av 2 § första stycket

medborgarskapsförordningen (2001:218) nedan angivna

ansökningsformulär i elektronisk form. Ansökningsformulären ska

användas så som framgår av respektive formulär och av särskilt utgivet

informationsmaterial.

Formulär

Anmälan om svenskt medborgarskap enligt 6 § (e-Mb06)

Anmälan om svenskt medborgarskap enligt 7 § (e-Mb07 )

Anmälan om svenskt medborgarskap enligt 8 § (e-Mb08 )

Ansökan om svenskt medborgarskap enligt 11 § (e-Mb11 )

_____________________

Denna föreskrift träder ikraft omedelbart.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

CHRISTER PETTERSSON

1