MIGRFS 2013:1

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (19/2010) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Islamabad att bevilja uppehållstillstånd för studier

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrift (19/2010) med

bemyndigande för Sveriges ambassad i Islamabad att

bevilja uppehållstillstånd för studier;

MIGRFS

01/2013

Utkom från trycket

den 14 januari

2013

beslutade den 8 januari 2013.

Migrationsverket förskriver att Migrationsverkets föreskrift (19/2010)

med bemyndigande för Sveriges ambassad i Islamabad att bevilja

uppehållstillstånd för studier omedelbart ska upphöra att gälla.

MIGRATIONSVERKET

ANDERS DANIELSSON

Kenneth Fluor