MIGRFS 2015:3

Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av formulär i medborgarskapsärenden

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av

formulär i medborgarskapsärenden;

MIGRFS

03/2015

Utkom från trycket

den 1 april 2015

beslutade den 23 mars 2015.

Migrationsverket fastställer med stöd av 2 § första stycket

medborgarskapsförordningen (2001:218) nedan angivna

ansökningsformulär i blankettform. Blanketterna ska användas så som

framgår av respektive formulär.

Formulär

-

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (316011)

-

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år

(317011)

-

Anmälan om svenskt medborgarskap för statslöst barn som är

fött i och bor i Sverige (319011)

-

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige

(318011)

-

Anmälan om svenskt medborgarskap för den som har fyllt 18

men inte 21 år (315011)

-

Anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark,

Finland, Island eller Norge (306031)

-

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap (302021)

-

Ansökan om att bli befriad från svenskt medborgarskap

(312011)

-

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt

svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i

ett annat land (320011)

-

Anmälan om att återfå svenskt medborgarskap (305021)

-

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far,

fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015

(321011)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2015. Samtidigt upphör

Migrationsverkets föreskrift (MIGRFS 04/2012) med fastställande av

formulär i medborgarskapsärenden att gälla.

MIGRFS 03/2005

2

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Helena Cidh