MIGRFS 2016:1

Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om

handlingar som får godtas som pass;

MIGRFS

01/2016

Utkom från trycket

den 18 januari

2016

beslutade den 11 januari 2016.

Migrationsverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 22 §

utlänningsförordningen (2006:97).

Definitioner

1 § Med begreppet resehandling avses i dessa föreskrifter en handling

som är utfärdad i huvudsakligt syfte att möjliggöra gränspassage.

2 § Med begreppet erkänd resehandling avses i dessa föreskrifter en

resehandling som markerats som erkänd av Sverige i den förteckning

som upprättats genom Europaparlamentets och rådets beslut nr

1105/2011/EU av den 25 oktober 2011 om förteckningen över

resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka

en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för

upprättandet av denna förteckning.

3 § Ett hemlandspass är en erkänd resehandling som uppfyller de krav

som anges i 2 kap. 4–6 § utlänningsförordningen, som omfattas av

4–5 § § denna föreskrift eller som har godkänts särskilt enligt 2 kap.

22 § andra stycket utlänningsförordningen.

Handlingar som får godtas som pass

4 § Följande handlingar uppfyller inte villkoren i 2 kap. 4 § första

stycket 1 utlänningsförordningen men får ändå godtas som pass, i

förekommande fall under de förutsättningar som anges i respektive

punkt:

1. ecuadorianskt ”ordinary passport”,

2. ekvatorialguineanskt ”ordinary passport”,

3. Förenade Arabemiratens ”ordinary passport”,

4. gabonesiskt ”ordinary passport”,

5. iranskt ”ordinary passport”,

6. jemenitiskt ”ordinary passport”,

1

MIGRFS 01/2016

7. jordanskt ”ordinary passport”, under förutsättning att det är försett

med ett nationellt identitetsnummer,

8. jordanskt pass utfärdat för en palestinier, under förutsättning att det

omfattas av en serie betecknad ”T” och saknar nationellt

identitetsnummer,

9. lesothiskt ”ordinary passport”,

10. libanesiskt ”diplomatic passport”,

11. libanesiskt ”special passport”,

12. moçambikiskt ”ordinary passport”,

13. mongoliskt ”ordinary passport”,

14. omanskt ”ordinary passport”,

15. qatariskt ”ordinary passport”,

16. ”ordinary passport” från Sao Tomé och Principe,

17. saudiarabiskt ”ordinary passport”, samt

18. ”ordinary passport” från Vatikanstaten.

5 § Om det finns särskilda skäl får en annan erkänd resehandling godtas

som pass trots att

1. uppgift om medborgarskap saknas i handlingen. Innehavarens

medborgarskap måste dock alltid vara klarlagt.

2. uppgift om innehavarens födelsedatum saknas i handlingen.

Detta gäller under förutsättning att innehavarens födelsetid

anges med årtal och månad eller med årtal.

Allmänna råd

Sådana särskilda skäl som nämns ovan kan vara att innehavaren

samtidigt beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. Samtidigt upphör Migrationsverkets föreskrifter (05/2014),

(06/2006) och (01/2010) att gälla.

MIGRATIONSVERKET

ANDERS DANIELSSON

Patrik Pettersson

2