MIGRFS 2016:13

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets allmänna råd (08/2011) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Migrationsverkets författningssamling

ISSN

1650-2115

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets allmänna råd (08/2011) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

MIGRFS

13/2016

Utkom från trycket

den 21 oktober

2016

beslutade den 10 oktober 2016.

Migrationsverket föreskriver att Migrationsverkets allmänna råd

(08/2011) avseende förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för

insatser för vissa utlänningar ska upphöra att gälla från den 10 oktober

2016.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Rosita Ramstedt

1