MIGRFS 2016:5

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift och allmänna råd (8/2013) om statlig ersättning för mottagande av asylsökande m.fl.

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrift och allmänna råd (8/2013)

om statlig ersättning för mottagande av asylsökande

m.fl.

MIGRFS

05/2016

Utkom från trycket

den 8

juni 2016

beslutade den 19 april 2016.

Migrationsverket föreskriver att Migrationsverkets föreskrift och

allmänna råd (8/2013) med stöd av 14 § förordningen (2002:1118) om

statlig ersättning för mottagande av asylsökande m.fl. omedelbart ska

upphöra att gälla.

MIGRATIONSVERKET

ANDERS DANIELSSON

Helena Svensson

1