MIGRFS 2016:9

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter MIGRFS (04/2016) om var en ansökan om uppehållstillstånd får ges in

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrifter MIGRFS (04/2016) om var

en ansökan om uppehållstillstånd får ges in;

MIGRFS

09/2016

Utkom från trycket

den 2 september

2016

beslutade den 15 augusti 2016.

Migrationsverket föreskriver att Migrationsverkets föreskrifter

(MIGRFS 04/2016) om var en ansökan om uppehållstillstånd får ges in

ska upphöra att gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

David Lindstrand

1