MIGRFS 2017:13

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som

är villkor för att erhålla EU-blåkort;

MIGRFS

2017:13

Utkom från trycket

den 15 november

2017

beslutade den 30 oktober 2017.

För att bevilja en ansökan om EU-blåkort ska, enligt 6 a kap. 1 § första

stycket 1 utlänningslagen (2005:716), lönen vara minst en och en halv

gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige (lönetröskeln).

Migrationsverket föreskriver, med stöd av 5 a kap. 5 §

utlänningsförordningen (2006:97) och efter samråd med

Medlingsinstitutet, att lönetröskeln uppgår till 49 200 kronor i månaden.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 12/2016) om den

lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort att gälla.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Fredrik Martinsson