MIGRFS 2017:4

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 03/2016) om reseersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 03/2016) om

reseersättning enligt förordningen ( 2010:407 ) om

ersättning till vissa nyanlända invandrare;

MIGRFS

04/2017

Utkom från trycket

den

30 januari

2017

beslutade den 16 januari 2017.

Med stöd av 3 kap. 25 a § förordningen (2010:407) om ersättning till

vissa nyanlända invandrare föreskriver Migrationsverket att verkets

föreskrifter (MIGRFS 03/2016) om reseersättning enligt förordningen

(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare ska upphöra att

gälla vid utgången av januari 2017.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2017. Migrationsverkets

föreskrifter (MIGRFS 03/2016) om reseersättning enligt förordningen

(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare gäller

fortfarande för ärenden om ersättning för resekostnader som har

beslutats före den 1 februari 2017.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Eva Rimsten

1