MIGRFS 2018:04

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag

av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på

arbetskraft;

MIGRFS

2018:04

Utkom från trycket

den 27 april 2018

beslutade den 23 april 2018.

Migrationsverket föreskriver, efter att ha hört Arbetsförmedlingen,

Polismyndigheten och Utrikesdepartementet, med stöd av 8 kap. 13 § 2

utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Genom dessa föreskrifter fastställs förteckningen enligt 5 kap. 12 §

utlänningsförordningen över slag av arbeten inom vilka det finns en stor

efterfrågan på arbetskraft. Förteckningen redovisas i bilagan till

föreskrifterna och har upprättats i samråd med Arbetsförmedlingen som

gett sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle

att yttra sig.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 2018:1) om

förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på

arbetskraft att gälla.

MIGRATIONSVERKET

INGA THORESSON HALLGREN

Fredrik Martinsson

MIGRFS 2018:04

2

Bilaga till MIGRFS 2018:04

Förteckning enligt 5 kap. 12 § utlänningsförordningen (2006:97)

över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på

arbetskraft.

Fastställd den 23 april 2018.

Anläggningsarbetare

Anläggningsmaskinförare

Apotekare

Apotekstekniker

Arbetsterapeuter

Arkitekter och lantmätare

Bagare och konditorer

Barnmorskor

Barnskötare

Bartendrar

Behandlingsassistenter och socialpedagoger

Betongarbetare

Biomedicinska analytiker

Biståndsbedömare

Buss- och spårvagnsförare

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

Civilingenjörsyrken inom elektroteknik

Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik

Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering

Civilingenjörsyrken inom maskinteknik

Controller

Distributionselektriker

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Drifttekniker, IT

Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker

Fastighetsförvaltare

Fastighetsskötare

Fin-, inrednings- och möbelsnickare

Finmekaniker

Fordonsmontörer

Frisörer

Fritidsledare

Fritidspedagoger

Fysioterapeuter (sjukgymnaster)

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

Företagssäljare

Förskollärare

Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare

Golvläggare

MIGRFS 2018:04

Grundskollärare

Grundutbildade sjuksköterskor

Gymnasielärare

Hovmästare och servitörer

Industrielektriker

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik

Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och

produktionsplanering

Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik

Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik

Inköpare och upphandlare

Installations- och serviceelektriker

Jurister

Kemister

Kockar och kallskänkor

Kriminalvårdare

Kundtjänstpersonal

Kuratorer

Kyl- och värmepumpstekniker

Laboratorieingenjörer

Lackerare och industrimålare

Lastbilsförare

Lednings- och organisationsutvecklare

Lokförare

Läkare

Lärare i yrkesämnen

Löne- och personaladministratörer

Malmförädlingsyrken och brunnsborrare

Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri

Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri

Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri

Maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustri

Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete

Medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Mjukvaru- och systemutvecklare

Montörer av elektrisk och elektronisk utrustning

Montörer av metall-, gummi- och plastprodukter

Montörer av träprodukter

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Murare

Målare

Nätverks- och systemtekniker

Personliga assistenter

Pizzabagare

Process- och maskinoperatörer, stål- och metallverk

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

MIGRFS 2018:04

4

Processövervakare inom kemisk industri

Processövervakare inom metallproduktion

Psykologer

Receptarier

Redovisningsekonomer

Restaurang- och köksbiträden

Revisorer

Röntgensjuksköterskor

Saneringsarbetare

Skadereglerare och värderare

Skogsarbetare

Skötare

Slaktare och styckare

Smeder

Socialförsäkringshandläggare

Socialsekreterare

Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård

Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård

Speciallärare och specialpedagoger

Speditörer och transportmäklare

Studie- och yrkesvägledare

Städare

Ställningsbyggare

Supporttekniker, IT

Svetsare och gasskärare

Systemadministratörer

Systemanalytiker och IT-arkitekter

Systemförvaltare

Systemtestare och testledare

Säkerhetsinspektörer

Takmontörer

Tandhygienister

Tandläkare

Tandsköterskor

Tandtekniker och ortopedingenjörer

Taxiförare

Telefonförsäljare

Tolkar

Transportledare och transportsamordnare

Träarbetare och snickare

Trädgårdsanläggare

Tunnplåtslagare

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende

Undersköterskor, vårdavdelning och mottagning

Universitets- och högskollärare

Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur

Utredare och handläggare

Veterinärer

MIGRFS 2018:04

VVS-montörer

Vårdare och boendestödjare

Väktare och ordningsvakter

Växtodlare och djuruppfödare med blandad drift